1988. június 16. - Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulója

Facebook Twitter

1958. június 16-án végezték ki az ’56-os forradalom miniszterelnökét, Nagy Imrét és társait, a dátum ezért vált a forradalom utáni megtorlásra és a jeltelen sírba temetettekre való emlékezésnek a szimbolikus időpontjává. 1988. június 16-án, Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulóján Budapest több pontján is megemlékezéseket tartottak. A Történeti Levéltár virtuális kiállítása korabeli források segítségével ezeket az eseményeket kísérli meg felidézni…

Az 1980-as évek második felétől a Szovjetunióban elindult, Mihail Gorbacsov pártfőtitkár nevéhez köthető reformok – peresztrojka, glasznoszty – olyan társadalmi és gazdasági változásokat indítottak el, amelyek hatásai egyre jobban érzékelhetőek voltak Magyarországon is. Grósz Károly miniszterelnöksége alatt több, a piacgazdaság felé vezető döntést hoztak meg (pl. a fogyasztói árak állami támogatásának megszüntetése). A Nyugat-Európa felé való nyitást az ún. világútlevél bevezetése jelezte. Az állampárt és ezzel együtt a pártállam kezdődő szétesését mutatta az 1988. május 20-22-e között tartott Országos Pártértekezlet, ahol a vezető testületekben a változásokra nyitott párttagok kerültek többségbe és elmozdították pártfőtitkári székéből Kádár Jánost is. Azonban ezek a változások csak a létező szocializmus reformját és nem egy alapvető társadalmi, gazdasági rendszerváltást hoztak el, amit legjobban az 1956-os események megítélése mutat. A hatalmon lévők álláspontjában ebben a tekintetben nem történt változás.

A társadalom egyre nagyobb részében fogalmazódott meg ugyanakkor az igény a múlttal való tényleges szembenézésre, 1956 újraértékelésére, a kommunista diktatúra történelemhamisításainak felszámolására. Ebből a célból jött létre 1988 tavaszán a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB), amely „Történelmi igazságtételt!” címmel közzétett június 5-ei felhívásában követelte az 1956-os forradalmat követően kivégzettek rehabilitálását, méltó újratemetését és egy nemzeti emlékmű felállítását. A TIB felhívásában kérte, hogy aki teheti, június 16-án – Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulójára emlékezve – helyezzen el egy szál virágot a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájánál. E tervezett megemlékezés hírét a szervezők számos röplapon igyekeztek minél szélesebb körben terjeszteni.

Mindezeknek köszönhetően 1988. június 16-án 3-400 fő jelent meg a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájánál, megemlékezve a kivégzettekről.

Az összegyűltek előtt beszédet mondott Rácz Sándor és Fónay Jenő, Nagy Gáspár felolvasta két betiltott versét, Hegedűs László és Mécs Imre felsorolta annak a 244 kivégzettnek a nevét, akikről biztosan tudták, hogy ott temették el őket. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével fejeződött be. Ugyanekkor Párizsban a Père-Lachaise temetőben felavatták az 1956-os forradalmi tevékenységük miatt kivégzettek jelképes síremlékét, ahol Fejtő Ferenc, Méray Tibor és Vásárhelyi Miklós szólt a megjelentekhez.

A rákoskeresztúri temetőben lezajlott megemlékezéssel szemben a politikai rendőrség még nem lépett fel, csak figyelte az eseményeket, de a délutáni tüntetéseket már durván feloszlatta. Először a Hősök terére tervezett koszorúzást akadályozták meg, majd a Batthyány-örökmécseshez vonuló tömeghez szóló Tamás Gáspár Miklóst és 15 társát vitték el a hatóság emberei. A mintegy kétszáz fős tömeg ezt követően a Magyar Televízió Szabadság téri székháza felé vette az irányt, ahol Kis János és Mécs Imre akart beszédet tartani, azonban Mécs a tömeget oszlató rendőri beavatkozás miatt már nem tudta beszédét elmondani. A tüntetők ezt követően továbbmentek a kivégzett miniszterelnököt, Nagy Imrét éltetve a Vörösmarty térre, ahonnan motoros rendőröket is bevetve szorították ki őket. Az egyre fogyatkozó számú demonstrálók a rendőri erőszak hatására szétszéledtek. A nap utolsó megemlékezésére a Mártírok úti ferences templomban került sor. Bár a tervezett gyászmise elmaradt, a megjelent mintegy háromszáz fő csendben, a templom falai között emlékezett 1956 mártírjaira.

Az aznap előállított személyeket este tíz órakor a rendőrség szabadon engedte. A délelőtti megemlékezés engedélyezése, a délután letartóztatottak szabadon bocsátása, valamint ezzel szemben a délutáni tüntetések szétverése jól jelzi a hatalmi gépezet ellentmondásos, zavarodott viszonyát a társadalmi változásokhoz. Ugyanez mutatkozik meg pár hónappal később abban is, hogy a pártállam által támogatott bős-nagymarosi vízerőmű építése elleni demonstrációval szemben a rendőrséget már nem merték bevetni.

 • Voltunk-vagyunk-leszünk
  Voltunk-vagyunk-leszünk
 • Szimbolikus sírhely Párizsban
  Szimbolikus sírhely Párizsban
 • Az Új Köztemető bejáratától vonul a tömeg a 301-es parcella felé
  Az Új Köztemető bejáratától vonul a tömeg a 301-es parcella felé
 • Új Köztemető, megemlékezés a 301-es parcellánál
  Új Köztemető, megemlékezés a 301-es parcellánál
 • Nagy Imre sírjára elhelyezett koszorú a 301-es parcellában
  Nagy Imre sírjára elhelyezett koszorú a 301-es parcellában
 • Nagy Gáspár költő saját versét szavalja
  Nagy Gáspár költő saját versét szavalja
 • A koszorúzni indulókat nem engedik a Hősök terére a rendőrök
  A koszorúzni indulókat nem engedik a Hősök terére a rendőrök
 • Az elvezetett Pákh Tibort betuszkolják egy Zsiguliba (háttérben)
  Az elvezetett Pákh Tibort betuszkolják egy Zsiguliba (háttérben)
 • Batthyány örökmécses - Tamás Gáspár Miklóst elvezetik a rendőrök
  Batthyány-örökmécses - Tamás Gáspár Miklóst elvezetik a rendőrök
 • TV székház, Szabadság tér
  TV-székház, Szabadság tér
 • Motoros rendőrök oszlatnak a Vörösmarty téren
  Motoros rendőrök oszlatnak a Vörösmarty téren
 • "Szalai Antal" fn. titkos megbízott jelentése, 1988. június 7.
 • TIB felhívása 1988. június 5.
 • Állambiztonsági előkészület
 • MSZMP PB részére tájékoztató, 1988. június 15.
 • Röplap a megemlékezésre
 • Felhívás a megemlékezésre
 • Röpcédulák begyűjtése
 • Előzmények a rendőrség szemével
 • Megemlékezés a Pére-Lachaise temetőben
 • 301-es parcella
 • Nagy Gáspár: A fiú naplójából
 • Fónay Jenő beszéde
 • Rendőri jelenlét a megemlékezés után
 • Hősök tere
 • SZER: telefonbeszélgetés Pákh Tiborral
 • Batthyány-örökmécses - SZER
 • Batthyány-örökmécses - belügyi jelentés részlet
 • Batthyány-örökmécses - nyilatkozat részlete
 • Vörösmarty tér
 • Mártírok úti ferences templom
 • "Szalai Antal" fn. titkos megbízott jelentése, 1988. július 7.
 • Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulóján